Kuszenie Adama

Kuszenie Adama

Bardzo stara i zarazem grzeczna zabawa. W zabawie może wziąć udział kilka par. Każda para dostaje jabłko uwiązane na końcu

sznurka. Panie trzymają jabłka a zadaniem panów jest zjedzenie jabłka w jak najkrótszym czasie bez pomocy rąk. Sznurki

powinny być jednakowej długości. Im dłuższy sznurek i większe jabłko tym sztuka zjedzenia jabłka jest trudniejsza. Goście

weselni zagrzewają uczestników zabawy do zażartej walki.